Meniu rapid
Certificarile firmei
Avize si autorizatii
Ora locala
Date contact
  Telefon: 021 369 4681
  Telefon: 021 369 4682
  Tel/ Fax: 021 369 4683
  www.glacialprod.ro
Curs valutar
  EUR: RON
  USD: RON
  GBP: RON
  XAU: RON
Meteo Tulcea
  Latitudine: 0° N
  Longitudine: 0° E
  Temperatura: 0° C
  Presiune: 999.3 mb
  Viteza aer: m/s m/s
Meteo Popesti
  Latitudine: 0° N
  Longitudine: 0° E
  Temperatura: 0° C
  Presiune: 999.3 mb
  Viteza aer: m/s m/s
Prezentare Laborator
INCERCARI FIZICO-MECANICE PENTRU MATERIALE DE CONSTRUCTII

Laboratorul este autorizat de Inspectoratul de Stat in Constructii ca laborator de grad II şi poate executa determinări pentru următoarele profile :

M.B.M. - materiale pentru betoane şi mortare (ciment, agregate,aditivi)
M.D – materiale pentru drumuri (agregate,filer,bitum)
B.BA.BP. - beton, beton armat, beton precomprimat.
D - drumuri

Obiectivul prioritar al strategiei laboratorului îl constituie “Satisfacerea Cerinţelor Clientului” si Îmbunătăţirea Calităţii serviciilor de încercare oferite clienţilor .
Politica de calitate a laboratorului reprezintă o componentă obligatorie a sistemului de management al calităţii prin documentarea şi implementarea unui sistem de calitate conform SR EN ISO/CEI 17025 : 2005 /AC:2007.
Laboratorul urmăreşte conformarea cu cadrul legislativ naţional şi internaţional , cu normativele şi directivele în vigoare, cu standardele specifice materialelor şi încercărilor declarate, precum şi cu reglementările interne.
Încercările sunt efectuate conform procedurilor documentate stabilite şi cerinţelor clienţilor,neadmiţându-se abateri de la acestea si luandu-se măsuri pentru prevenirea non-calităţii, identificarea şi înregistrarea tuturor neconformităţilor referitoare la calitate şi realizarea acţiunilor corective şi preventive.
Laboratorul este imparţial şi nu este supus nici unei presiuni de natură comercială, financiară sau de altă natură care poate influenţa decizia tehnică a personalului său şi concluziile rezultatelor cuprinse in rapoartele de încercare. Dispune de dotare tehnica corespunzatoare la nivelul standardelor in vigoare pentru toate profilele autorizate, specialisti competenti cu experienta de peste 10 ani in activitatea de constructii.
Întreg personalul implicat în activităţile de încercare este conştientizat de importanţa muncii lui, este autorizat, instruit şi motivat corespunzător cu munca prestată care influenţează calitatea serviciilor oferite clienţilor sau altor părţi interesate, cunoaşte şi implementează documentele sistemului calităţii în întreaga activitate.