Meniu rapid
Certificarile firmei
Avize si autorizatii
Ora locala
Date contact
  Telefon: 021 369 4681
  Telefon: 021 369 4682
  Tel/ Fax: 021 369 4683
  www.glacialprod.ro
Curs valutar
  EUR: RON
  USD: RON
  GBP: RON
  XAU: RON
Meteo Tulcea
  Latitudine: 0° N
  Longitudine: 0° E
  Temperatura: 0° C
  Presiune: 991.7 mb
  Viteza aer: m/s m/s
Meteo Popesti
  Latitudine: 0° N
  Longitudine: 0° E
  Temperatura: 0° C
  Presiune: 991.7 mb
  Viteza aer: m/s m/s

Cauta
Formular de cautare
Nume
Continut
Total: 20 rezultat(e)
Zebil
Este un punct de lucru aflat in localitatea Zebil, judetul Tulcea
care cuprinde :
1. Statie betoane
2. Statie mixturi asfaltice
3. Cariera si statie concasare si sortare agregate
INCERCARI EFECTUATE IN LABORATOR
DETERMINARI AGREGATE

1 Continut de humus
2 Parti levigabile
3 Densitatea aparenta a granulelor cu Dmin.>8mm
4 Densitatea in gramada ( in stare uscata afanata sau indesata)
5 Densitate in gramada in stare de umiditate naturala
6 Absorbtie de apa si porozitate aparenta
7 Masa volumica reala
8 Porozitate totala
9 Volum de goluri
10 Inghet-dezghet-metoda cu sulfat de sodiu sau magneziu
11 Granulometrie - curba granulometrica-Un
12 Echivalent de nisip
13 Determinarea coeficientului de aplatizare
14 Determinarea gradului de spargere
15 Uzura cu masina tip Los Angeles
16 Coeficient de activitate
17 Valoare de albastru
18 Coeficient de forma
19 Continut de fractiuni < 0.1mm
20 Proctor Modificat
21 Grad de compactare -metoda con si nisip
22 Continut de cloruri
23 Deflectometrie / punct ( 2 citiri )

DETERMINARI PE BETON

1 Esantionare - incercare pe beton proaspat
2 Pregatire epruvete pentru incercari de rezistenta
3 Tasarea - incercari pe beton proaspat
4 Proiectarea compozitiei betoanelor/ dozaj
5 Preparare amestec / dozaj
6 Densitatea betonului proaspat
7 Grad de compactare
8 Densitatea betonului intarit / serie ( 3 epruvete )
9 Rezistenta la compresiune / serie ( 3 epruvete )
10 Rezistenta la intindere prin despicare /serie (3 epruvete ) / carota
11 Rezistenta la intindere prin incovoiere / serie ( 3 epruvete )
12 Granulozitatea agregatelor continute in amestecul de beton
13 Determinarea grosimii de beton pe carote
14 Interpretare statistica

MIXTURI ASFALTICE

1 Pregatire probe
2 Continutul de bitum
3 Determinarea granulozitatii
5 Determinarea masei volumice aparente a epruvetelor bituminoase
7 Determinarea masei volumice de referinta
8 Determinarea afinitatii dintre agregate si bitum
9 Masurarea temperaturii
10 Continutul de apa
12 Prelevare probe
14 Determinarea dimensiunilor epruvetelor
15 Compactarea mixt. asfaltice in laborator cu compactorul cu impact
16 Incercarea Marshall ( stabilitate si fluaj)
18 Determinarea grosimilor imbracamintii asfaltice
20 Absorbtie de apa
22 Determinarea gradului de compactare pe mixturi asfaltice
Prezentare Laborator
INCERCARI FIZICO-MECANICE PENTRU MATERIALE DE CONSTRUCTII

Laboratorul este autorizat de Inspectoratul de Stat in Constructii ca laborator de grad II şi poate executa determinări pentru următoarele profile :

M.B.M. - materiale pentru betoane şi mortare (ciment, agregate,aditivi)
M.D – materiale pentru drumuri (agregate,filer,bitum)
B.BA.BP. - beton, beton armat, beton precomprimat.
D - drumuri

Obiectivul prioritar al strategiei laboratorului îl constituie “Satisfacerea Cerinţelor Clientului” si Îmbunătăţirea Calităţii serviciilor de încercare oferite clienţilor .
Politica de calitate a laboratorului reprezintă o componentă obligatorie a sistemului de management al calităţii prin documentarea şi implementarea unui sistem de calitate conform SR EN ISO/CEI 17025 : 2005 /AC:2007.
Laboratorul urmăreşte conformarea cu cadrul legislativ naţional şi internaţional , cu normativele şi directivele în vigoare, cu standardele specifice materialelor şi încercărilor declarate, precum şi cu reglementările interne.
Încercările sunt efectuate conform procedurilor documentate stabilite şi cerinţelor clienţilor,neadmiţându-se abateri de la acestea si luandu-se măsuri pentru prevenirea non-calităţii, identificarea şi înregistrarea tuturor neconformităţilor referitoare la calitate şi realizarea acţiunilor corective şi preventive.
Laboratorul este imparţial şi nu este supus nici unei presiuni de natură comercială, financiară sau de altă natură care poate influenţa decizia tehnică a personalului său şi concluziile rezultatelor cuprinse in rapoartele de încercare. Dispune de dotare tehnica corespunzatoare la nivelul standardelor in vigoare pentru toate profilele autorizate, specialisti competenti cu experienta de peste 10 ani in activitatea de constructii.
Întreg personalul implicat în activităţile de încercare este conştientizat de importanţa muncii lui, este autorizat, instruit şi motivat corespunzător cu munca prestată care influenţează calitatea serviciilor oferite clienţilor sau altor părţi interesate, cunoaşte şi implementează documentele sistemului calităţii în întreaga activitate.